Ett av de mer vanliga symptomen hos person med tvångssyndrom är så kallade påträngande och ovälkomna tankar. Det kan handla om tankar på att man kan skada sin omgivning, göra sig själv illa eller att det är något fel på en själv eller ens familj. Hos personer med tvångssyndrom skapar det här starka olustkänslor och ångest, som oftast bara kan lindras med s.k. tvångshandlingar, dvs handlingar som dämpar ångesten. Det är inte helt ovanligt att en person med tvångstankar upplever sig som ensam att ha dessa negativa tankar.

En studie från 2014 visar dock att påträngande och ovälkomna tankar är mer vanligt än vad man tidigare trott. Forskare vid 16 olika universitet i 13 länder på sex kontinenter undersökte 777 universitetsstudenter. Samtliga deltagare fick frågan om de under de tre senaste månaderna haft en eller fler ovälkomna och påträngande tankar. För att försäkra sig om att de inte bara var oro eller ältande tankar så gick forskarna igenom tankarna med deltagarna. Resultat visade att 94% av alla deltagarna hade haft minst en påträngande och ovälkommen tanke de sista 3 månaderna.

Studien främsta bidrag är självklart att det är mycket vanligt med påträngande tankar. Ibland handlar de om mindre obehagliga ämnen såsom om jag stängt av spisen, kopplat ur strykjärnet men studien visar att även tankar på smitta (såsom att man har hiv, ebola etc) eller aggressivitet (som att man tänker tankar på skada eller döda människor i sin närhet) är vanliga.

Det som dock skiljer en person med tvångssyndrom från en person utan tvångssyndrom är graden av påverkan den har på oss. Många konstaterar att det är en meningslös tanke och förpassar den till den mentala sophögen medan en person med tvångssyndrom oftare fastnar i tankar och analyserar den fram och tillbaka för att försöka försäkra sig att den till 100% inte är sann (vilket man förstås inte kan).