Copyright: Benjamin Watson

I Danmark pågår en omfattande debatt om s.k. lyckopiller (dvs selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI). Debatten har tagit fart efter att en ung man tagit sitt liv efter att

Learn more