Valkee 2- hämtad från deras hemsida.

Strax innan jul stötte jag på en försäljare av en finsk produkt som kallas för Valkee. De erbjöd mig att köpa deras senaste version

Learn more