En av de vanligare inslagen vid behandling av depression är det man kallar för beteendeaktivering, det vill säga att öka graden av aktiviteter hos personer med depressiva symptom. Beteendeaktivitering kan

Learn more