Det är lätt hänt att psykologer och andra som arbetar med psykisk ohälsa använder sig av uttryck som kanske inte alltid hör hemma i vardagssvenskan och inte alltid är helt

Learn more